Իրական Աշխարհ, Իրական Մարդիկ

Ցանցեր և կոալիցիաներ

                                            

ԸՆԴԴԵՄ ԿԱՆԱՆՑ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿՈԱԼԻՑԻԱ            ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՏՈՒՆ                 ԽՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԵՎ 

 https://coalitionagainstviolence.org/hy/             https://humanrightshouse.org/                 ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈԱԼԻՑԻԱ