Իրական Աշխարհ, Իրական Մարդիկ

Հաշվետվություններ

PDF Icon
.PDF (126 kb.)

2020-08-18
PDF Icon
.PDF (126 kb.)

Զեկույց Հայաստանի Հանրապետությունում մեթադոնային փոխարինող բուժման ծրագրի կատարողականի գնահատման մասին

2020-08-17