Խտրականության դեմ պայքարի և հանուն հավասարության կոալիցիա