Հայտարարություններ

Մենք կոչված ենք փոխելու աշխարհը

Հարցազրուցավար

 

Իրականացնող կազմակերպություն՝ «Իրական Աշխարհ, Իրական Մարդիկ» ՀԿ

Ծրագրի անվանում՝ Թիրախային խմբերին տրամադրվող ծառայությունների կայունությունը Արեւելյան Եվրոպայի եւ Կենտրոնական Ասիայի երկներում (#SoS_project 2.0 )

Հետազոտության անվանումը՝ Stigma Index

Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել ՄԻԱՎ-ով ապրող անձանց նկատմամբ խտրականության դրսեւորումները

Հետազոտության ընթացքում պետք է վարել հարցազրույցներ՝ ՄԻԱՎ-ով ապրող անձանց, ԹՆՕ/ՄԻԱՎ-ով ապրող անձանց, ԿՍԿ/ՄԻԱՎ-ով ապրող անձանց, ՏՍՏ/ՄԻԱՎ-ով ապրող անձանց, ՏԳ/ՄԻԱՎ-ով ապրող անձանց հետ։

Հետազոտության աշխարհագրությունը՝  ՀՀ, ք. Երևան, Շիրակի մարզ, Լոռու մարզ:
Հարցազրուցավարը պետք է լինի ՄԻԱՎ-ով ապրող անձանց հանրույթի ներկայացուցիչ, հասանելիություն ունենա ՄԻԱՎ-ով ապրող ԹՆՕ, ԿՍԿ, ՏՍՏ, ՏԳ հանրույթներին։ 

 Հարցազրուցավարին ներկայացվող պահանջներ 

-       Հարցազրույցներ վարելու և տվյալներ հավաքագրելու հմտություններ,

-       Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն,

-       Անհատական, թիմային աշխատանքի հմտություններ,

-       Ճկուն աշխատելու  պատրաստակամություն եւ կարողություն,

-       Անձնական տվյալների հետ աշխատելու էթիկա և գաղտնապահություն։ 

Դիմումների վերջնաժամկետը 2022թ. նոյեմբերի 5։ 
Հետաքրքված անձինք կարող են լրացնել հետևալ հարցաթերթիկը
՝ Stigma Index հետազոտություն (google.com)

*Ձեր կողմից լրացված բոլոր անձնական տվյալների գաղտնիության պահպանումը երաշխավորված է։ 

 

 

Հարցազրուցավար