Հետազոտություններ

Հրատարակումներ

Հետազոտություններ

ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական եւ վարքագծային հետազոտություն ՀՀ քաղաքաբնակ արական սեռի սեզոնային աշխատանքային միգրանտների շրջանում

   
2022-09-03  (526.39 kb)

Հայաստանում մեթադոնային փոխարինող բուժման հետ կապված կարգավորումների վերլուծություն

   
2022-07-11  (439.57 kb)

ՄԻԱՎ-ով ապրող կանանց եվ թմրամիջոցները ներարկային օգտագործող կանանց շրջանում գենդերային բռնության դրսևորումները ՀՀ-ում

   
2022-07-26  (3285.28 kb)