Զեկույցներ

Հրատարակումներ

Զեկույցներ

ՄԻԱՎ-ով ապրող միգրանտների շրջանում ՄԻԱՎ ծառայությունների հասանելիության հետ կապված իրավական և ինստիտուցիոնալ խոչընդոտների վերաբերյալ վերլուծություն

   
2022-07-11  (1304.16 kb)

«Հայաստանի Հանրապետությունում թմրամիջոց գործածող անձանց շրջանում սոցիալ-հոգեբանական, իրավական և առողջապահական կարիքների ուսումնասիրություն»

   
2022-07-11  (454.31 kb)

ՄԻԱՎ-ով ապրող անձանց նկատմամբ խտրականության դրսևորումների զեկույց

   
2022-07-11  (651.61 kb)

Պալիատիվ բուժօգնության և արդյունավետ ցավազրկման հասանելիության վերաբերյալ մշտադիտարկման արդյունքների ամփոփագիր

   
2022-07-11  (5307.91 kb)

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդկանց, ԼԳՏԲ անձանց, և ԹՆՕ-ների նկատմամբ հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում խտրականության դրսևորումների ուսումնասիրման հաշվետվություն, 2018

   
2022-07-11  (2772.43 kb)

ՄԻԱՎ-ի քրեականացման սկանավորումը Հայաստանում, փաստագրական վերլուծություն, 2018

   
2022-07-11  (383.46 kb)

ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտության և խորհրդատվության, լաբորատոր ախտորոշման, ՀՌՎ դեղերի կիրառմամբ ՄԻԱՎ վարակի բուժման և կանխարգելման վերաբերյալ ՀՀ 2017, 2016 թթ. ուղեցույցների համեմատական վերլուծություն, 2018

   
2022-07-11  (7040.51 kb)