Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում են հետևյալ գործողությունները՝

 • - Ցավային համախտանիշի կառավարման և ցավազրկման հասանելիության մշտադիտարկում,
 • - Պալիատիվ բժշկական օգնություն տրամադրողների ծառայությունների մշտադիտարկում,
 • - Ցավային համախտանիշի կառավարման  և պալիատիվ բժշկական օգնության վերաբերյալ բժշկական 
    
  խորհրդատվություն,
 • - Իրավաբանական խորհրդատվություն ոլորտը կարգավորող օրենսդրության և բժշկական  
     կարգավորումների 
  վերաբերյալ,
 • - Իրավաբանական խորհրդատվություն և աջակցություն ծրագրի շահառուներին /պացիենտ, բժիշկ/,
 • - Վերապատրաստման դասընթացներ բուժաշխատողների համար,
 • - Արդյունավետ ցավազրկման հասանելիության ջատագովություն,
 • - Իրավախախտման դեպքերի փաստաթղթավորում և զեկույցների պատրաստում,
 • - Այլ ծառայություններ։