Նպատակներ

Մենք կոչված ենք փոխելու աշխարհը

Նպատակներ

Ռազմավարական ուղղություններ կամ նպատակներ

1. ՄԻԱՎ-ով ապրող անձանց և ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ ռիսկային խմբերի ներուժի զարգացում և տրամադրվող ծառայությունների հասանելիություն, 

1․1․ Խթանել ՄԻԱՎ-ով ապրող անձանց և ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ ռիսկային խմբերի կարողությունների զարգացմանը, մոբիլիզացմանն ու նրանց հարցերի շուրջ որոշումների կայացման ներգրավմանը 

1․2․ Նպաստել ՄԻԱՎ (սոցիալ-առողջապահական) ծառայությունների միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան տրամադրմանն ու դրա հասանելիության ապահովմանը 

2. ՄԻԱՎ-ով ապրող անձանց և ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ ռիսկային խմբերի մարդու իրավունքների պաշտպանություն և ջատագովություն Ժենյա,

2․1․  Ապահովել ՄԻԱՎ-ով ապրող անձանց և ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ ռիսկային խմբերի մարդու իրավունքների պաշտպանությունն ու նրանց իրավունքների ոտնահարումների փաստագրումը

2․2․ Ջատագովել ՄԻԱՎ-ով ապրող անձանց և ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ ռիսկային խմբերի մարդու իրավունքների պաշտպանությունը՝ համագործակցելով համապատասխան կառույցների հետ և զարգացնելով հետազոտությունների իրականացումը

3. ՄԻԱՎ և հարակից հարցերի վերաբերյալ հանրային իրազեկում և հանրային վերաբերմունքի փոփոխություն Էրիկ, 

3․1․ Նպաստել հասարակության շրջանում ՄԻԱՎ և հարակից հարցերի վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացմանը

3․2․  Նպաստել կրթական, առողջապահական, սոցիալական ոլորտների և պետական կառույցների մասնագետների զգայունության բարձրացմանը ՄԻԱՎ և հարակից հարցերի վերաբերյալ

4. Կազմակերպության կարողությունների զարգացումն ու գործունեության շարունակականություն Նանի, 

4․1․ Ապահովել աշխատակիցների կարողությունների զարգացումը

4․2․ Ապահովել կազմակերպության ներքին ընթացակարգերի և տեխնիկական գործարկումն ու ֆինանսական կայունությունը