Նպատակներ

Մենք կոչված ենք փոխելու աշխարհը

Նպատակներ

Կազմակերպության նպատակներն են՝

- Նպաստել խոցելի խմբերին տրամադրվող առողջապահական ծառայությունների 
   
հասանելիությանը և որակի բարելավմանը,

- Նպաստել խոցելի խմբերի՝ մարդու իրավունքների պաշտպանության 
   
ապահովմանը և սոցիալական միջավայրի բարելավմանը,

- Նպաստել խոցելի խմբերի անձանց ներուժի զորեղացմանն ու որոշումների 
   
կայացման գործընթացում ազդեցության բարձրացմանը։