«Կյանք առանց ցավի» ծրագրի նպատակն է՝ բարելավել պալիատիվ խնամքի և արդյունավետ ցավազրկման հասանելիությունը։ 
- Քրոնիկ կամ քաղցկեղով պայմանավորված ցավերի դեպքում դիմեք ձեր տեղամասային պոլիկլինիկա և ստացեք արդյունավետ ցավազրկողներ։ Ցավամոքման նպատակով պահանջե՛ք նշանակել համապատասխան տեսակի, չափի ու քանակի օփիոիդներ։

Ոչ պատշաճ բուժօգնության տրամադրման կամ դեղերի չնշանակման դեպքում զանգահարեք ԹԵԺ ԳԾԻՆ՝ 094 422 922: