Արժեքներ

Մենք կոչված ենք փոխելու աշխարհը

Արժեքներ

Կազմակերպության գործունեության հիմքում ընկած են հետեւյալ արժեքները՝

- իրավունքահենություն և իրավահավասարություն
- սոցիալական արդարություն
- սոլիդարություն
- հաշվետվողականություն և թափանցիկություն
- շահառուակենտրոն և անհատական մոտեցում, սկզբունք
- փոխադարձ հարգանք եւ ներառական մոտեցում, սկզբունք
- խտրականության եւ բռնության բոլոր ձեւերի բացառում, սկզբունք