Իրական Աշխարհ, Իրական Մարդիկ

Զեկույցներ

PDF Icon
.PDF (126 kb.)

ՄԻԱՎ-ՈՎ ԱՊՐՈՂ ՄԻԳՐԱՆՏՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՄԻԱՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՎ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

2021-11-25
PDF Icon
.PDF (126 kb.)

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԹՄՐԱՄԻՋՈՑ ԳՈՐԾԱԾՈՂ ԱՆՁՆԱՆՑ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ, ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ»

2021-11-11
PDF Icon
.PDF (126 kb.)

ՄԻԱՎ-ՈՎ ԱՊՐՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԽՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԶԵԿՈՒՅՑ

2021-09-16
PDF Icon
.PDF (126 kb.)

ՊԱԼԻԱՏԻՎ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐՅՈՒՆԱՎԵՏ ՑԱՎԱԶՐԿՄԱՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

2021-05-10
PDF Icon
.PDF (126 kb.)

Թմրամիջոց գործածող անձանց համայնքային խնդիրների և կարիքների տեսանելիությունը, 2018

2021-03-29
PDF Icon
.PDF (126 kb.)

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդկանց, ԼԳՏԲ անձանց, և ԹՆՕ-ների նկատմամբ հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում խտրականության դրսևորումների ուսումնասիրման հաշվետվություն, 2018

2021-03-29
PDF Icon
.PDF (126 kb.)

ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտության և խորհրդատվության, լաբորատոր ախտորոշման, ՀՌՎ դեղերի կիրառմամբ ՄԻԱՎ վարակի բուժման և կանխարգելման վերաբերյալ ՀՀ 2017, 2016 թթուղեցույցների համեմատական վերլուծություն, 2018

2021-03-29
PDF Icon
.PDF (126 kb.)

ՄԻԱՎ-ի քրեականացման սկանավորումը Հայաստանում, փաստագրական վերլուծություն, 2018

2021-03-29
PDF Icon
.PDF (126 kb.)

ՄԻԱՎ-ով ապրող անձանց, ԼԳՏԲ անձանց, ԹՆՕ-ների նկատմամբ հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում խտրականության դրսևորումների մասին ուսումնասիրության հաշվետվություն, 2018

2021-03-29